M.K. Programování Mosaic 18. 9. 2020 8:39 29. 7. 2020 7:22

Dobrý den, v hlavním programu volám několikrát stejný, mnou vytvořený funkční blok. všechny bloky mají výstup na jeden fyzický výstup (DO0), ale spíná ho v r eálu jen jeden, naposledy přidaný. Čím to je ? Děkuji velmi

Odpovědi 1

Luboš Urban 29. 7. 2020 7:22

Takto ovládání výstupu řešit nejde. PLC vykonává program v cyklu, který začíná čtením vstupů , pokračuje zpracováním vstupů v rámci uživatelského programu a teprve po jeho zpracování se hodnota obrazu výstupu přepíše na skutečné výstupy. To znamená, že se uplatní jen ta poslední hodnota zapsaná do výstupního registru. To je obecný princip práce PLC. Pokud se má výstup měnit podle toho, jak je splněna nějaká podmínka, tak je nutné napsat program jako stavový automat. V programu se musí vyhodnocovat jednotlivé podmínky a pokud je podmínka splněna, přejde se do dalšího stavu a nastaví se výstup. PLC ale může být jen v jednom stavu, tzn. během cyklu můžete volat jen jednu instanci funkčního bloku, která obsluhuje daný výstup.

Tento dotaz je vyřešený.