RF-KIP Dotazy k HW 25. 8. 2020 6:33 2. 7. 2020 6:22

Kolik maximálně se dá připojit panelů ID-3x, případně počítačů s webovým prohlížečem k TC7004 ?

V dokumentu TXV 004 03.01 se píše, že by to mělo být 6, zůstává pak zase ještě jedno volné spojení pro Mosaic?

Dá se případně počet rozšířit?

Odpovědi 3

Luboš Urban 1. 7. 2020 13:00

Celkově je v PC režimu dostupných 6 spojení pro tento typ centrálních jednotek včetně toho, které je k dispozici pro programování. Tzn. že panelů může být 5 nebo se jeden musí kvůli programování odpojit. Další varianta je programovat přes USB nebo přes RS-232, tu možnost mají všechny centrály řady TC700, ale to přichází v úvahu pouze při lokálním připojení.

Další 4 panely lze připojit přes TCL2.

Co se týká spojení na web server z prohlížečů, těch je také 6, ale jsou to jiná spojení než se využívají v PC režimu. Na panelu neběží klasický browser, ale naše vlastní aplikace a komunikační server, který přistupuje přímo k registrům PLC a neubírá spojení vyhrazená pro mobilní zařízení a prohlížeče.

RF-KIP 1. 7. 2020 13:48

Kvůli dálkovému připojení potřebuji nechat jedno spojení pro Mosaic přes ethernet. Potřebuji připojit 6 panelů, nejlépe asi ID-36. Je nutné mít možnost z kteréhokoliv panelu ovládat kterékoliv pracoviště. Kvůli počtu vstupů a výstupů nemohu použít foxtrot a při rozdělení panelů mezi více centrál nevím, jestli je možné z jednoho panelu ID-36 přistupovat na více než jednu centrálu. K jednotlivým panelům je potřeba jít hvězdicově, takže sběrnice není úplně ideální kvůli celkové délce. Nejlepší asi bude 4 panely přes ethernet a 2 přes sběrnici.

Jakým způsobem mohu připojit další panely na TCL2 a kolik? Je to přes submodul do centrály nebo je to přes konektor, který se zapojí do rámu místo zakončovacího členu?

Luboš Urban 2. 7. 2020 6:22

V každém panelu ID-3x běží komunikační server PlcComS, který zajišťuje výměnu dat mezi PLC a vizualizací na panelu. Ta úloha by se dala vyřešit tak, že se některé panely nasměrují na PlcComS v jiném panelu a tím se ušetří spojení na centrálu. Asi bych to rozdělil na dvě trojice, tedy jeden komunikační server bude přenášet data pro tři panely. Na jeden server může být připojeno až 32 klientů, takže tam je ještě velká rezerva. V centrální jednotce budou tedy dvě spojení rezervovaná pro panely ID-36, jedno spojení pro Mosaic a další tři budou stále k dispozici pro jiné účely.

K druhé části dotazu, jeden panel může zobrazovat data pouze z jednoho PLC, protože komunikační server můžeme v setupu nasměrovat pouze na jedno PLC a jeho IP adresu nelze z programu měnit, takže za provozu není v podstatě jak říct panelu, na kterou centrálu má koukat. Ale to v tuto chvíli řešit nemusíte.

Připojení panelů na TCL2 se řeší přes konektory KB-0220 na propojení rámů, pouze místo dalšího rámu se připojí operátorský panel a do jeho svorek se zapojí zakončovací odpor místo toho zakončovacího modulu, který se osazuje do rámu TC700. Nicméně komunikace po TCL2 bude pomalejší, takže bude asi lepší to řešení, které navrhuji, než připojení části panelů na ethernet a části na TCL2.

Tento dotaz je vyřešený.