HZT Projektování 31. 8. 2023 8:44 1. 9. 2023 12:40

Dobrý den,

až při kontrole dodané objednávky sestav TC800 jsem zaregistroval změnu zapojení konektoru na analogovém vstupním modulu IT-8601. V revidované dokumentaci k tomuto modulu (TXV 186 01 rev.01) ovšem chybí příklady zapojení napěťových a proudových signálů. U starého provedení konektoru se záporný pól zdroje signálu připojil současně ke svorkám AI0- a AGND (analogicky pro každý další vstup).

Pokud stále platí, že se svorka AGND připojuje  na "mínus", mohu u nového provedení konektoru připojit pouze A17 (A34)? Musím opravit všechny výkresy a tabulky, kde se tato karta v projektech vyskytuje.

Děkuji

Odpovědi 2

Luboš Urban 1. 9. 2023 10:57

Dobrý den,

zapojení modulu se nemění, jiné je pouze rozložení svorek. To znamená, že i u provedení modulu IT-8601 s novým konektorem budete propojovat svorky AIx- a AGND. U těch proudových smyček můžete připojit mínus pól zdroje na svorku A17, resp. A34 a pak proklemovat vždycky ty sousední svorky AGND a AIx-. Podobně to bylo na systémech řady TC700, viz např. https://wiki.tecomat.cz/clanek/analogovy-vstupni-modul-it7601

Na produktové stránce IT-8601 jsem doplnil odkaz na dokumentaci Periferní moduly PLC řady Tecomat TC800 https://catalog.tecomat.cz/produkt/it-8601#download, kde už je uveden příklad zapojení jak napěťových, tak proudových vstupů (str. 61 a 62). Uvedené příklady ještě doplníme o další.

HZT 1. 9. 2023 12:40

Ve značení svorek konektoru je tak trochu zmatek.

V dokumentaci TXV 004 72.01, na straně 56, je fotografie čelního pohledu na konektor s uspořádáním ve sloupcích (A1 - A17, A18 - A34). To odpovídá i reálnému modulu, který mám na stole. Popis konektoru na boku modulu souhlasí s dokumentací TXV 186 01 rev.01 nebo s https://wiki.tecomat.cz/clanek/2811-it-8601-modul-8-univerzalnich-analogovych-vstupu-tc800

V tabulce 6.1.2 je ale uspořádání jiné, stejně tak na obrázcích 6.1.3, 6.1.4 a 6.1.5. Budu se tedy držet toho, co je na reálném modulu, protože předpokládám přehlédnutou chybu v dokumentaci TXV 004 72.01.

Vaše odpověď

Pro vložení odpovědi je nezbytné být přihlášený. Pokračujte na přihlášení.