M.R. Programování Mosaic 23. 5. 2023 19:54 22. 5. 2023 19:34

Dobrý den

Existuje fb jako klopný obvod. který po nastavitelnou dobu přepíná výstup a dají se nastavovat casy sepnutí a vypnutí?

Příklad: po nějaké události zablikají světla.

Děkuji

Odpovědi 2

Luboš Urban 17. 5. 2023 22:02

Dobrý den,

pro ovládání světel je určen funkční blok fb_iLight z knihovny iControlLib. Jeho vstupy LightOn a LightOff zajistí rozsvícení a zhasnutí světla, když je na ně přiveden impuls. Jestli tím impulsem bude stisk tlačítka nebo signál z časového programu, to už je celkem jedno. Z tohoto pohledu se blok chová jako RS klopný obvod.

Stejný blok lze použít i pro druhý případ, rozsvítit světlo na základě nějaké události. Impuls od události se opět přivede na vstup LightOn, tentokrát ale nastavíme TimeLimit. Tento vstup říká, jak dlouho má světlo svítit. Po uplynutí nastavené doby světlo zhasne. Pokud má světlo zablikat, stačí výstup bloku dát do logického součinu s periodickým signálem, který můžete vzít např. v knihovně SysLib v proměnné System_S.

VAR
      OvladaniSvetla1 : fb_iLight;
END_VAR

// ovládání světelné signalizace pohybu brány
OvladaniSvetla1(lightOn := OtevriBranu, timeLimit := T#40s);
Svetla.DO1 := OvladaniSvetla1.out AND System_S.PERIOD_PULSE_1SEC;

M.R. 22. 5. 2023 19:34

Děkuji

Tento dotaz je vyřešený.