T.V. Dotazy k HW 6. 4. 2021 12:34

PLC má zaškrtnutou volbu „dostávat IP adresu z DHCP serveru“. Je-li zaměněn síťový prvek, kdy dojde k získání nové IP adresy. Je v tomto případě nutný restart zařízení, nebo po časové prodlevě dojde k nahrazení IP? V programu je použit blok DHCP.txt. Zdá se, že po získání IP adresy nějakým aktivním prvkem a jeho následné výměně si PLC o novou IP neřekne, musí být proveden restart.

Tento dotaz čeká na odpověď.