jaroslav SW Mosaic 27. 6. 2022 16:01 28. 6. 2022 16:18

Aktuálně přepisuji ovládání domu z FoxTool do Mosaicu, Jednotku mám CP-1000K.
V plc vygenerovaný FoxToolem jsem i v RUN mohl u aktorů SA2-04M spínat výstupy manuálně tlačítkem přímo na actoru.
V plc vygenerovaný Mosaicem v HALT tlačítka fungují, v RUN nefungují. 

Jiný aktor C-OR-0008M obsahuje konfiguraci MANUAL CONTROL, která slibuje ovládání tlačítky, avšak není zřejmě jestli v RUN umí reagovat současně i na příkazy CIB.
Bohužel u SA2-04M není žádná možnost konfigurace MANUAL CONTROL.

Odpovědi 5

Luboš Urban 28. 6. 2022 10:18

Dobrý den,

v systému iNELS se stavy tlačítek přenášely do centrální jednotky a bylo možné je zpracovat programem a použít pro spínání výstupů. Nefungovalo to ale automaticky, ty vstupy bylo nutné v programu použít. FoxTool měl předem vygenerovaný program, takže tam ta obsluha výstupů přes tlačítka na modulu fungovala přesně takhle. Žádný režim manuálního ovládání, kterým by se dal program obejít, ve firmwaru jednotek nebyl.

V systému CFox jsou všechny jednotky naprogramovány poněkud odlišně. Stavy tlačítek se nepřenáší do řídicí jednotky jako proměnná. Ovládání výstupů podléhá pouze programu v řídicí jednotce s tím, že stisky lokálních tlačítek se neakceptují, nebo je zapnutý režim manuálního řízení a pak se výstupy ovládají lokálně stiskem tlačítek, ale nereagují na program. To je případ modulu C-OR-0008M a podobných. U některých modulů do instalační krabice (C-LC-0202B, C-JC-0201B), která na sobě žádná tlačítka nemají, je pak možné lokální ovládání pomocí externích tlačítek připojených k jejich vstupům za předpokladu, že modul má funkční napájení. 

I.L. 28. 6. 2022 14:09

Dodávám, že existuje příručka popisující vlastnosti SA2-04M a jiných starých modulů z pohledu programátora. Bylo by možné sem na ni uvést odkaz (nenašel jsem ji na tecomat.cz) ?

Luboš Urban 28. 6. 2022 14:54

Na webu příručka už není, ale v Mosaicu, když přidáte takovou jednotku do sestavy, tak se objeví její popis v kontextové nápovědě včetně popisu vstupních a výstupních datových struktur a obsluhy modulu.

jaroslav 28. 6. 2022 15:03

Zvykl jsem si otevřít rozvaděč a přímo fyzicky ovládat výstupy SA2-04M. Nyní už opravdu bude potřeba nějaký displej pro ovládání. 
Beru na vědomí jinou filozofii, příručku pro tento aktor nepotřeuji, přizpůsobím se. 
Nahradit SA2-04M za C-0R-0008M nic nepřinese, manuální ovládání bez CIB logiky je nebezpečné, např. výstup na sepnutí podlahovky v II.NP by automaticky nesepnul i aktor centrálního čerpadla, nebo pohyb žaluzií dolů nezastaví pohyb žaluzií nahoru.
 

Luboš Urban 28. 6. 2022 16:00

Výstupy můžete u SA2-04M ovládat přímo tlačítky na modulu i nadále. Jen si to musíte do toho programu, který teď přepisujete, napsat.  Ale modul tu informaci o stisku tlačítka poskytuje a chová se stále stejně, nezávisle na tom, jestli PLC programujete ve FoxToolu nebo v Mosaicu.

Přepínání výstupů jen lokálními tlačítky na modulu pak může vypadat např. takto:

A když bude potřeba doplnit ještě jinou podmínku pro sepnutí příslušného výstupu, tak se podmínky musí posčítat funkcí OR a její výstup se teprve zavede do trigru. Výstup SA2-04M pak bude reagovat na změnu podmínek přepnutím.

 

Vaše odpověď

Pro vložení odpovědi je nezbytné být přihlášený. Pokračujte na přihlášení.